Miło nam poinformować, że projekt "Śladami Niepodległej"

został objęty

honorowym patronatem

Pana Andrzeja Płonki, Starosty Bielskiego oraz Pani Urszuli Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty.

    

 

Projekt „Śladami Niepodległej” jest zbiorem inicjatyw i konkursów organizowanych w ramach obchodów rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Organizatorem projektu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach –Dziedzicach ul. Nad Białką 1 e.

Cele projektu:
1. Kształtowanie postaw patriotycznych.
2. Upowszechnienie wiedzy z zakresu historii tradycji narodowej Polski.
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości.
4. Budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej.
5. Pobudzanie miłości do Ojczyzny wyzwalającej dojrzałą dumę narodową.
6. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów, uzdolnień recytatorskich, wokalnych, plastycznych, fotograficznych.
7. Mobilizacja do podejmowania osobistego trudu rozwoju samego siebie.

Projekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma charakter edukacyjny i wychowawczy. Projekt jest oparty na inicjatywach i konkursach jednoetapowych o szerokim zakresie propozycji - do wyboru podczas realizacji zadań.Udostępnij