Aktualności » Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka już u NAS.

Piątek 13 lipca 2018

 

 

 


Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy:


Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze Powiatu Bielskiego oraz wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, poprzez:

zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

prowadzenie akcji informacyjnych,

monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom,

udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

wskazywanie dostosowanych do potrzeb dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i formach określonych w odrębnych przepisach, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.


Rodziców zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 215 35 86 lub osobiście w sekretariacie ZSS Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad białką 1e.


Udostępnij